Chương 1: Anh Sai Rồi, Trở Về Bên Anh Được Không?

Chương 1. Chương 1: Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Truyện Anh Sai Rồi, Trở Về Bên Anh Được Không?