Bán Duyên Ba Kiếp Để Đổi Lấy Bình Yên Cho Người

Số Chương 5
Thể Loại Ngôn Tình Dị Năng
Tình Trạng
Dropped
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Bán Duyên Ba Kiếp Để Đổi Lấy Bình Yên Cho Người để ủng hộ tinh thần cho tác giả.