Chương 1: Biển Ơi, Thay Tôi Ôm Anh Nhé!

Chương 1. Sao em lại muốn chia tay?

Truyện Biển Ơi, Thay Tôi Ôm Anh Nhé!