Chương 2: Biển Ơi, Thay Tôi Ôm Anh Nhé!

Chương 2. Chờ đợi một người rất mệt mỏi đấy

Truyện Biển Ơi, Thay Tôi Ôm Anh Nhé!