Chương 2: ( Boboiboy ) Cuộc Gặp Gỡ Giữa Tương Lai Và Quá Khứ

Chương 2. Chương 1: Gặp gỡ

Truyện ( Boboiboy ) Cuộc Gặp Gỡ Giữa Tương Lai Và Quá Khứ
Lời nhắn: Đây là Chương 1 trong fanfic đầu tiên của mình. Mong mọi người đừng ném đá mình!
Lời nhắn: Đây là Chương 1 trong fanfic đầu tiên của mình. Mong mọi người đừng ném đá mình!