Chương 9: Bổn Cung Chọn Giang Sơn

Chương 9. NGƯƠI KHI DỄ TA, TA GIẾT NHẤT ĐẲNG CUNG NỮ CỦA NGƯƠI.

Truyện Bổn Cung Chọn Giang Sơn