Cà Phê Đen (Tiểu Thuyết)

Số Chương 1
Thể Loại Tình Cảm Đoản Văn/ Truyện Ngắn
Tình Trạng
Hoàn thành
Độ Tuổi
5+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Cà Phê Đen để ủng hộ tinh thần cho tác giả.