Truyện Cậu Bạn Lạnh Lùng

Số Chương 2
Thể Loại Tình Cảm Truyện Teen
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Cậu Bạn Lạnh Lùng để ủng hộ tinh thần cho tác giả.