Chương 16: Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 16. NGHI ÁN THUỐC AN THẦN BARBITURAT.

Truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?