Chuyện Kể Hôm Nay (Tự Truyện)

Số Chương 1
Thể Loại Bình Đạm Truyện Ngắn Hiện Đại
Tình Trạng
Hoàn thành
Độ Tuổi
5+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Chuyện Kể Hôm Nay (Tự Truyện) để ủng hộ tinh thần cho tác giả.