Chương 5: Chuyện Tình Bên Sông Kiếp Nhạn

Chương 5. Truyền Thuyết Về Rừng Tre.

Truyện Chuyện Tình Bên Sông Kiếp Nhạn