Chương 2: Chuyện Tình Giữa Hai Con Hồ Ly

Chương 2. Chap 1: Tôi là ai ?

Truyện Chuyện Tình Giữa Hai Con Hồ Ly