Cuộc đời của Bạch Trà

Số Chương 1
Thể Loại Tình Cảm
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
5+

Bình luận Truyện

Bình luận truyện Cuộc đời của Bạch Trà để giao lưu, tranh luận mang tính góp ý đối với tác phẩm.