Chương 12: Cứu Thế Nhân: Thoát khỏi Ách Thống Trị

Chương 12. Võ Quán, Nam Thần bí ẩn.

Truyện Cứu Thế Nhân: Thoát khỏi Ách Thống Trị