Cứu Thế Nhân: Thoát khỏi Ách Thống Trị

Số Chương 33
Thể Loại Đô Thị Hiện Đại Mạt Thế Khoa Huyễn
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+
Đề Cử
4,7 sao (2 lượt)

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Cứu Thế Nhân: Thoát khỏi Ách Thống Trị để ủng hộ tinh thần cho tác giả.