Truyện ( DabiTodo ) Vấy Bẩn

Số Chương 1
Thể Loại Đam Mỹ/ Boy Love
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
16+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện ( DabiTodo ) Vấy Bẩn để ủng hộ tinh thần cho tác giả.