Đại Trần Ký (Tiểu Thuyết)

Số Chương 43
Thể Loại Xuyên Không Lịch Sử/ Dã Sử
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+
Đề Cử
4,6 sao (4 lượt)
Thứ Hạng
TOP 35 Royal Ranking

Bình luận Truyện

Bình luận truyện Đại Trần Ký để giao lưu, tranh luận mang tính góp ý đối với tác phẩm.