Truyện Đế Nữ Thường Hoan

Số Chương 1
Thể Loại Nữ Cường Cổ Đại Ngược
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Đế Nữ Thường Hoan để ủng hộ tinh thần cho tác giả.