Chương 1: Di Sản Ma

Chương 1. Mở đầu

Truyện Di Sản Ma
Lời nhắn: Thiết lập của tôi về Quân An là một cô gái yêu cười, lúc nào cũng treo trên miệng nụ cười hòa ái dù tình cảnh có gấp gáp đến đâu. Nghe hơi giống "nữ thần kinh" nhỉ? =)) #quickquiz: Đoán xem trong chương này An An đã cười bao nhiêu lần?
Lời nhắn: Thiết lập của tôi về Quân An là một cô gái yêu cười, lúc nào cũng treo trên miệng nụ cười hòa ái dù tình cảnh có gấp gáp đến đâu. Nghe hơi giống "nữ thần kinh" nhỉ? =)) #quickquiz: Đoán xem trong chương này An An đã cười bao nhiêu lần?