Chương 3: Di Sản Ma

Chương 3. Kỳ án Treo cổ [2]

Truyện Di Sản Ma
Lời nhắn: Khi những gì bạn có được trong tay đòi hỏi bạn phải trả cái giá quá đắt, bạn sẽ làm gì? #quickquiz: Thiên Sát Cô Tinh là gì?
Lời nhắn: Khi những gì bạn có được trong tay đòi hỏi bạn phải trả cái giá quá đắt, bạn sẽ làm gì? #quickquiz: Thiên Sát Cô Tinh là gì?