Chương 15: Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)

Chương 15. Ch.14: Quyết Chiến

Truyện Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)