Chương 2: Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)

Chương 2. Act.1: Nea Revir and The Unexpected Adventure - Ch.01: Người Đàn Ông

Truyện Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)