Chương 6: Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)

Chương 6. Ch.05: Cánh Cổng

Truyện Điềm Báo Cuối Cùng (Final Omen)