Điều Bất Ngờ (Tiểu Thuyết)

Số Chương 1
Thể Loại Tình Cảm Truyện Ngắn Đoản Văn/ Truyện Ngắn
Tình Trạng
Hoàn thành
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Điều Bất Ngờ để ủng hộ tinh thần cho tác giả.