Chương 1: (Dn Kny & Plunderer) Trùng Trụ Phiêu Lưu Ký

Chương 1. Chap 1 : Tái sinh

Truyện (Dn Kny & Plunderer) Trùng Trụ Phiêu Lưu Ký