Điều khoản dịch vụ khi tham gia nền tảng Vietnovel Origin


ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Không bàn luận về tôn giáo và chính trị.
 2. Không đả kích, bêu xấu cá nhân và tổ chức trên Vietnovel Origin. Hãy cư xử có văn hóa, hòa nhã với nhau.
 3. Không sử dụng các từ tục tĩu, thô lỗ trực tiếp trên Vietnovel Origin mà phải sử dụng ký tự thay thế là dấu sao ( * ).
 4. Quy định về mức phạt đối với thành viên vi phạm nội quy là do ban quản trị website tự đề ra.
 5. Không spam tin nhắn, bình luận, bài viết hay bất cứ hình thức nào tại Vietnovel Origin.
 6. Không để avatar tục tĩu, vi phạm pháp luật hoặc ảnh hưởng đến người khác.
 7. Không tận dụng các bugs (lỗi) của chương trình nhằm phá hoại sự ổn định của Vietnovel Origin.
 8. Vietnovel Origin có quyền xử lý mọi trường hợp cố ý phá hoại, nhằm ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty chủ quản cũng như đội ngũ nhân viên.
 9. Nội quy có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế mà không cần báo trước.

ĐIỀU KHOẢN VỀ VIỆC XÁC THỰC THÔNG TIN VÀ ĐỊNH DANH TÁC GIẢ

 1. Tài khoản cần phải xác thực Email, xác thực thông tin đầy đủ mới có thể tiến hành Định Danh Tác Giả.
 2. Không sử dụng thông tin giả, giấy tờ giả trên mạng để tiến hành xác thực thông tin.
 3. Vietnovel Origin có quyền từ chối xác thực thông tin nếu phát hiện mọi hành vi sai phạm của thành viên tham gia nền tảng liên quan đến việc xác thực thông tin.
 4. Vietnovel Origin có quyền khóa tài khoản cũng như quyền của tác giả và những truyện liên quan nếu phát hiện hành vi cố tình phá hoại, ảnh hưởng đến lợi ích và sự ổn định của công ty Vietnovel và lợi ích của cộng đồng mà không cần báo trước.
 5. Thông tin tài khoản của thành viên sau khi xác thực sẽ được giữ bí mật và không chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 6. Các quy định về việc xác thực thông tin và định danh tác giả có thể thay đổi cho phù hợp tùy theo tình hình thực tế, có thể có hoặc không báo trước.

ĐIỀU KHOẢN VỀ VIỆC ĐĂNG TẢI TRUYỆN

 1. Khi đăng tải truyện trên nền tảng Vietnovel Origin tức là thành viên tham gia đã hoàn toàn đồng ý với những nội quy, quy định, điều khoản dịch vụ mà Vietnovel Origin đề ra.
 2. Không được đăng tải nội dung truyện 18+ trở lên.
 3. Không được sao chép, đạo nhái và chỉnh sửa tác phẩm của một truyện khác thành truyện của mình dưới bất kỳ hình thức nào.
 4. Không được đăng tải nội dung có liên quan đến vấn đề tôn giáo, chính trị, kích động hoặc gây thù hằn, vi phạm Pháp Luật Việt Nam.
 5. Không được đả kích, bêu xấu cá nhân hoặc tổ chức bằng bất kỳ hình thức nào.
 6. Truyện có những yếu tố, từ ngữ mạnh được sử dụng phải cảnh báo và gắn mát phù hợp.
 7. Tuyệt đối không được tận dụng các bugs (lỗi) của hệ thống để phá hoại sự ổn định của Vietnovel.
 8. Tác giả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tác phẩm, nội dung mà mình đã đăng tải.
 9. Không được spam bằng bất kỳ hình thức nào.
 10. Vietnovel Origin có thể tiến hành đóng công bố truyện nếu truyện của bạn không đủ yêu cầu tối thiểu mà một truyện cần phải có.
 11. Vietnovel Origin hoàn toàn có thể khóa truyện và xử lý thành viên tham gia nền tảng mà không cần báo trước nếu như phát hiện hành vi cố tình phá hoại, ảnh hưởng đến lợi ích và sự ổn định của công ty Vietnovel.
 12. Các quy định về việc đăng tải truyện có thể thay đổi cho phù hợp tùy theo tình hình thực tế, có thể có hoặc không báo trước.

ĐIỀU KHOẢN VỀ NẠP KOIN

 1. Một khi đã mua thành công Koin, Vietnovel Origin sẽ không hoàn lại với bất cứ lý do nào.
 2. Mọi hoạt động nhằm mua bán lại Koin là bị cấm. Vietnovel Origin là website chính thức, duy nhất phân phối Koin.
 3. Vietnovel Origin không chịu trách nhiệm, không hỗ trợ bất cứ trường hợp nào khi bạn mua Koin không phải từ Vietnovel Origin.
 4. Vietnovel Origin có quyền từ chối bán Koin cho bất cứ ai mà không cần giải thích lý do và thông báo trước.
 5. Số Koin vào tài khoản của bạn sau thanh toán tùy thuộc vào số tiền Vietnovel Origin nhận được sau các khoản phí của Cổng thanh toán, Ngân hàng, Dịch vụ bên thứ 3 khác nếu có.
 6. Vietnovel Origin có quyền thay đổi chính sách về Koin, giá cả quy đổi Koin và sẽ báo trước trong mỗi giao dịch của bạn.

ĐIỀU KHOẢN VỀ SỬ DỤNG KOIN

 1. Koin chỉ được sử dụng tại các dịch vụ của Vietnovel Origin. Mọi hoạt động sử dụng Koin là đơn vị thanh toán trung gian cho các dịch vụ của bên thứ 3 là bị cấm.
 2. Một khi bạn dùng Koin mua bất cứ dịch vụ nào trong Vietnovel Origin, chúng tôi sẽ không hoàn lại với bất cứ lý do nào.

VỀ VIỆC CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN

 1. Theo thời gian, Vietnovel Origin sẽ cập nhật những điều khoản bao gồm: bổ sung thêm các điều khoản mới, chỉnh sửa nội dung của những điều khoản đã có phù hợp với tình hình thực tế, hay bỏ đi hoàn toàn những điều khoản đã từng áp dụng trước đó.
 2. Tất cả các điều khoản sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được công bố ở trang này.
 3. Hãy thep dõi trang này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn đã nắm rõ những điều khoản mới nhất.

LƯU Ý

 1. Các quy định ở trang này có hiệu lực với tất cả các dịch vụ của Vietnovel.
 2. Hãy theo dõi trang này thường xuyên để cập nhật những điều khoản dịch vụ của Vietnovel Origin.