Chương 4: Thám Tử Lừng Danh Conan: Tân Vũ Trụ 3091

Chương 4. Chương 4: Đột kích.

Truyện Thám Tử Lừng Danh Conan: Tân Vũ Trụ 3091