Chương 1: [Đồng Nhân "Thiên Sư Chung Quỳ - Phiên Bản Âu Dương Chấn Hoa"] Tâm Sự Của Thiên Sư

Chương 1. Tâm sự của Thiên sư

Truyện [Đồng Nhân "Thiên Sư Chung Quỳ - Phiên Bản Âu Dương Chấn Hoa"] Tâm Sự Của Thiên Sư