Chương 1: [Đồng Như và Lan Khuê] Lạc nhau đã 10 năm thanh xuân!

Chương 1. Tập 2

Truyện [Đồng Như và Lan Khuê] Lạc nhau đã 10 năm thanh xuân!