Chương 3: Dù Có Chuyện Gì Chúng Ta Vẫn Mãi Mãi Bên Nhau

Chương 3. Chương 3:Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Truyện Dù Có Chuyện Gì Chúng Ta Vẫn Mãi Mãi Bên Nhau