Dưỡng Quỷ Sư (Tiểu Thuyết)

Số Chương 50
Thể Loại Huyền Huyễn Đô Thị Linh Dị
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Dưỡng Quỷ Sư để ủng hộ tinh thần cho tác giả.