Chương 1: Era est Draco - Kỷ nguyên loài rồng

Chương 1. Patheon - Những vị thần tạo hoá

Truyện Era est Draco - Kỷ nguyên loài rồng