Chương 2: Era est Draco - Kỷ nguyên loài rồng

Chương 2. Devias - Sự phản bội của loài người

Truyện Era est Draco - Kỷ nguyên loài rồng