Chương 3: Era est Draco - Kỷ nguyên loài rồng

Chương 3. Cấm thuật Garan - Sự điên rồ của Aero

Truyện Era est Draco - Kỷ nguyên loài rồng