Chuyện Của Tác

20 ngày nữa là thoát rồi

1
1
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

À tôi 20 ngày nữa là thoát được khỏi cái ổ cám Trí Đức rồi

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện và xem câi bài viết xamlol này :))))

Tôi sẽ sớm về và up chap thôi.

(1/6 bạo chương cho mấy bé thiếu nhi nhé!)