Chuyện Của Tác

BHTT (đã xóa mã độc đính kèm)

2
1

Mình có viết một bộ bách hợp. Rất cần có người đọc và góp ý giúp ạ vì đây là lần đầu tiên mình viết bách hợp .Xin cảm ơn