Chuyện Của Tác

Cần lắm một lượt review :(

0
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Tình hình là tôi chẳng biết trình độ viết của mình đến đâu, bởi chẳng có ai nhận xét gì hết. Cầu xin các bạn để lại một comment ở truyện tôi với :(