Chuyện Của Tác

Cần nhận xét

0
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Decalogue

Cậu Bé Tự Kỷ
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mong mn nhận xét, hay có thể tym, còn nếu hơn nữa thì một đề cử ạ, cảm ơn mn