Chuyện Của Tác

Diễn Đàn Hiu Quạnh

4
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Mình đã sinh hoạt ở VietNovel được một tháng. Qua một tháng, mình cảm thấy diễn đàn VO rất hiu quạnh.

Nhân Dịp Năm Mới, Mình cũng xin chúc sức khỏe toàn thể các bạn một năm mới bình an.

Mong mọi người chăm sinh hoạt diễn đàn một chút. Việc diễn đàn sôi động là động lực để mọi người gần nhau hơn hết thảy.

Chúc sức khỏe mọi người. Nhân tiện cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ Ta Là Vua Giác Đấu trong thời gian vừa qua.

Chúc Mừng Năm Mới !!!

image-1