Chuyện Của Tác

Giới thiệu truyện

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Truyện viết từ mùa COVID19 thứ nhất. Buộc bản thân phải hoàn thành trong năm 2 này. Mong nhận được sự ủng hộ của các độc giả.