Chuyện Của Tác

Hứa hẹn với nhau

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Xin lỗi mọi người vì không nói sớm, thật ra bộ truyện này là để mình rèn văn phong cho nó thuần thục, hiện giờ mình sẽ tạm ngưng một thời gian, cũng như bộ truyện này sẽ dừng xuất bản. Vì một vài lý do, nhưng xin hứa với mọi người, mình sẽ trở lại với một bộ truyện mới hay hơn nữa cho mọi người thưởng thức ( Só rì ve ri mứt =(( )