Chuyện Của Tác

Kết thúc vol 1

2
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Truyện đã kết thúc vol 1 ở chương 25, rất cảm ơn mọi người đã đọc tuy văn phong vẫn chưa được hay nhưng mình sẽ cố để hay hơn nữa trong nhưng chương sau, cảm ơn mọi người nhiều<3