Chuyện Của Tác

Lại ra chương mới đây.

2
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mỗi ngày luôn tự thúc bản thân phải vì độc giả mà ra chương. Chính các bạn độc giả là động lực để tác ra chương đó ( ◜‿◝ )♡