Chuyện Của Tác

Làm sao có chữ xanh

2
3

Mình đăng truyện mà muốn có chữ xanh như mọi người thì bằng cánh nào ạ?