Chuyện Của Tác

Leo được rank 2 cảm thấy rất hào hứng!

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Leo được rank 2 cảm thấy hào hứng ghê, dù chẳng được đề cử nào hết, nhưng vẫn rất vui.

Các đạo hữu vào đọc ủng hộ nhé!