Chuyện Của Tác

Lí do tôi sủi!!

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Vâng sau 2 tháng tui mới quay lại rồi đây! Đó là sự ra mắt của tập 11 của "hợp đồng hạnh phúc" rất mong mọi người đón xem.

Còn lí do tui sủi nè!

  1. Nâng cấp thiết bị Cái cũ đổi cái mới để năng suất hơn chứ!
  1. Xem chùa :(( Truyện tôi 500 lượt đọc /10 tập thông số quá tốt rồi đó sao? -Lo gì có 8 lượt thích mà ~~ ..... K-khoan chẳng phải mình thích cả 8 lượt sao?
  • lo gì có một lượt đề cử mà ~~...... Đi đêm cả đấy :))

  • và trống trơn bình luận :)) "ôi! Bước qua mùa cô đơn mà tôi chưa bước nổi một nửa. :((

Truyện hay thế mà uuuuwwaaaaa~~