Chuyện Của Tác

Liên quan đến trình duyệt

1
1

Mọi người ơi cho mị hỏi nếu muốn làm truyện mới thì phải đăng ký thông qua trình duyệt vậy trình duyệt phải đợi mấy ngày mới xong vậy ạ??

😅😅😅😅