Chuyện Của Tác

Mình ngoi lên đây là về 1 cái hố

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Hố này viết mấy năm về trước. Ngoi lên đăng lại để mọi người góp ý. :3