Chuyện Của Tác

Mình ra truyện ngắn mới mong mn góp ý

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình ra truyện ngắn mới á, mọi người đọc và góp ý mình với ạ!