Chuyện Của Tác

Mở hố nhiều quá xong lại xoay mòng mòng @[email protected]

0
1

Mình hình như sai lầm rồi... Mình mở tới 9 hố QvQ xong rồi không biết phải làm sao....